“Saskia heeft in een kort tijdsbestek alle artikelen van onze glossy geschreven. Ze heeft ons op een uitstekende manier weten te presenteren.”